For background – do not delete

Trädgårdsanläggning

Vi utför nyanläggningar och restaureringar av trädgårdar och andra grönytor.
Vi lämnar ett kostnadsfritt förslag på åtgärder, lämnar skisser på trädgården ink. gångar, altaner, växter, arragemang mm.

Vi utför asfaltering av garageuppfarter, plattläggning, staket, altaner mm.
Gräsmattor etableras dels genom makberedning, och grässådd alt. färdig gräsmatta på rulle för snabb etablering av grönytor.

Vi utför också gräsklipning och allmän skötsel av trädgårdar.

Vi har ansvarsförsäkring och är F-skatteregistrerade

Kontakt

Krister Hultberg
Lövstäde Väskinde 517
622 75 Visby

Tel. arb: 0708-203651